ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE

ÜYEMİZ İSENİZ
ÜYE DEĞİLSENİZ

Hızlıca üye olabilir ve size özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

HEMEN ÜYE OL ! VEYA
Facebook SignIn
Google SignIn

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ALTINBAŞ PERAKENDE MAĞAZACILIK HİZ. A.Ş. (Bundan sonra kısaca “ALTINBAŞ” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendine göre bu aydınlatma metninde yer verilen kişisel veriler için “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Bununla birlikte; Şirketimiz ALTINBAŞ PERAKENDE MAĞAZACILIK HİZ. A.Ş. olarak, ALTINBAŞ markasının tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, bu faaliyetler kapsamında ALTINBAŞ markasına ticari elektronik ileti gönderilmesi faaliyetleri ALTINBAŞ markasının geliştirilmesi amacıyla Şirketimizin grup/topluluk şirketlerinden ALTINBAŞ KUYUMCULUK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. ile birlikte yürütülmektedir. Bu sebeple; bahse konu ortak veri işleme faaliyeti kapsamında Şirketimizin grup/topluluk şirketlerinden ALTINBAŞ KUYUMCULUK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.’ye ait gerekli açıklamalar da bu aydınlatma metnimizde mevcuttur.

Bu Aydınlatma Metni, ALTINBAŞ’ın ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak isteyen ya da ALTINBAŞ’ın ürün/hizmet sunmuş olduğu kişilerin talep ve şikayetlerinin takibi, öneri ve tavsiyelerinin ALTINBAŞ’a iletilmesi süreçleri için kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. Değerli müşterilerimiz, bu Aydınlatma Metni’nde; işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve ALTINBAŞ ile iletişime geçilebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. 

ALTINBAŞ, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek, muhafazasını sağlamak ve mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, öncelikle KVK Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ALTINBAŞ tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıda yazılı olan ilkeler doğrultusunda işlenir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

VERİSİ İŞLENEN VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

İnternet sitemizde üyelik veya alışveriş işlemi gerçekleştirmeden veya Şirketimize ait mağazalarda satış işlemleri gerçekleştirmeden diğer iş, işlem ve talepler kapsamında Şirketimizin müşterilerinin veya potansiyel müşterilerinin tarafımıza açıklamış olduğu kişisel verileri için bu aydınlatma metnini tarafınıza sunmaktayız.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Değerli müşterilerimiz; ALTINBAŞ tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik: Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet
 • İletişim: Telefon Numarası, E-posta, Adres
 • Finans: Borç / Alacak Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Banka Hesap Numarası, Ödeme Kanalı Bilgileri, Cari Hesap Bilgileri
 • Bilgi İşlem: IP Bilgileriniz, İlgili Online Platform Erişim Kayıtları
 • Hukuki İşlem: Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Ve İcra Dosyalarındaki Bilgiler, Yasal Bilgi Talebi Bilgileri
 • Müşteri İşlem: Talep Bilgisi, Şikâyet Bilgisi, Teklif Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Sipariş Numarası, Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Talep Edilen veya Satın Alınan Ürün Bilgileri, İlgili Online Platform Kullanım Bilgileri, Görüşler ve Yorumlar, Teslimat ve Kargo Bilgileri, Fatura Bilgileri, Müşteri Numarası/Kodu, Ticari Elektronik İleti Onay Bilgileri, Talebinize Konu Olan Kişisel Verileriniz
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Talebinize Konu Olan Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz
 • Pazarlama: Kişinin Alışkanlıkları, Beğeniler, Hedefleme Bilgileri, Müşteri Memnuniyet Bilgileri
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Çağrı Merkezi Görüşme Kaydı Bilgileri, Ses Kaydı

ALTINBAŞ ile iletişim kurmanız halinde öncelikli olarak ad, soyad, e-posta, telefon numarası, talebinize konu genel ya da özel nitelikli kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Ancak, taleplerinizin karşılanması ve hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi amacıyla yazılı ya da sözlü iletişim kanallarıyla doğrudan sizlerden elde edilen ya da sistemlerimizde mevcut olan ve daha önce ALTINBAŞ tarafından toplanmış olan talebinize konu olan diğer kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda yazılı olan kişisel verileriniz KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Taleplerin Karşılanması: Kimlik, iletişim, hukuki işlem, finans, müşteri işlem, görsel ve işitsel kayıt veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ve KVK Kanunu m. 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonların alınması, ALTINBAŞ’a iletmiş olduğunuz taleplerinizin karşılanması, ALTINBAŞ ürün ve hizmetlerin bağlılığın arttırılması, hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu kapsamda tedarik zincirinin oluşturulması, geriye dönük hizmet kalitesinin takibi, veri yedekleme ve depolama amaçlarıyla işlenebilecektir.
 • Sözleşme Süreçleri: Kimlik, iletişim, hukuki işlem, finans, müşteri işlem, görsel ve işitsel kayıt veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz; KVK Kanunu m. 5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tekliflerin müşterilerimize iletilmesi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ALTINBAŞ’ın tarafı olduğu sözleşmelerin kurulması ya da ifası, ALTINBAŞ ürün ve hizmetleri kapsamında bilgi verilmesi amaçları ile talep, teklif, satış, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, taleplerin kapsamında tarafınıza bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. ALTINBAŞ ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz öncelikle, iletmiş olduğunuz taleplerinizin karşılanması amacıyla işlenecektir.
 • Hukuki Yükümlülükler: Kimlik, iletişim, hukuki işlem, finans, bilgi işlem, müşteri işlem, görsel ve işitsel kayıt veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz; KVK Kanunu m. 5/2 (a) hükmünde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve KVK Kanunu m. 5/2 (ç) hükmünde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebe dayalı olarak Kişisel Verileri Korunması Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ALTINBAŞ’ın tabi olduğu yasal yükümlülüklerin yerine gerektirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, taraflar arasındaki ticari ilişkinin güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilir.
 • Uyuşmazlıkların Çözümü: Kimlik, iletişim, hukuki işlem, finans, bilgi işlem, müşteri işlem, görsel ve işitsel kayıt veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz; KVK Kanunu m. 5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini ve yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla işlenir ve ilgili yasal merciler ile paylaşılabilir.
 • Talep Konusu Genel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi: ALTINBAŞ’ın iletişim kanalları vasıtasıyla öncelikli olarak talebiniz doğrultusunda kişisel verilerinizi paylaşmanızı rica ederiz. Talebinizi aşar nitelikte bir veri paylaşmanız halinde bu veriler ALTINBAŞ tarafından imha edilecektir. Talebinizin konusu, özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiriyor ise KVK Kanunu m. 6/2’de belirtilen açık rıza hukuki sebebine bağlı olarak özel nitelikli kişisel verileriniz işlenecektir.
 • Çağrı Merkezi Faaliyetleri: ALTINBAŞ, kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde açıklanan kanallar ve yöntemler ile toplamakta ve işlemektedir. Bu iletişim kanallarından bir tanesi de çağrı merkezimizdir. İnternet sitesinde yer alan formlar, e-posta vb. yazılı iletişim kanallarıyla ALTINBAŞ ile iletişim kurmanız halinde taleplerinizin karşılayabilmesi amacıyla müşteri hizmetleri birimimiz tarafından sizleri arayabiliriz. Bununla birlikte; doğrudan çağrı merkezimizi aramanız ile sizinle iletişime geçebilir ve taleplerinizi karşılayabiliriz. Bu kapsamda; yukarıda belirtmiş olduğumuz kişisel verilerinizi yine üst paragraflarda yazılı olan amaçlar kapsamında taleplerinizin karşılanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi amacıyla KVK Kanunu m. 5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ve KVK Kanunu m. 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işleyebiliriz. Bu görüşmeler sırasında Şirketimizin ve tarafınızın hukuki güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve kalite standartlarının sağlanması, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması amaçları kapsamında sesli görüşme kayıtlarınız KVK Kanunu m. 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak kayıt altına alınacaktır.
 • Pazarlama/Reklam: ALTINBAŞ, kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama, görsel ve işitsel kayıt veri kategorilerindeki kişisel verilerinizi; KVK Kanunu m. 5/1’de belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, ürün ve hizmetlerimizin reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan sizleri haberdar etmek, kampanya ziyaretleri gerçekleştirmek, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerinize ve beğenilerinize en uygun teklifleri sizlere sunmak, ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında iletişim kurmak amaçlarıyla işlenebilir. Kişisel verileriniz, pazarlama faaliyetlerine onay vermediğiniz ya da onayınızı geri aldığınız durumlarda söz konusu amaçlarla işlenmeyecektir.
 • Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi: ALTINBAŞ, kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama, görsel ve işitsel kayıt veri kategorilerindeki kişisel verilerinizi; fiziksel veya dijital kanallardan elde ettiği ticari elektronik ileti onayı ile KVK Kanunu 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, ALTINBAŞ’ın ticari faaliyetleri kapsamındaki ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, iletişim, reklam, pazarlama, satış, anket, kampanya içerikli; doğum  günü, milli ve dini bayram, yeni yıl vb. özel gün kutlama içerikli, ticari elektronik ileti gönderilmesi (SMS, E-posta, Telefon ile Arama vb.) gibi amaçlarla işleyebilir.

Bununla birlikte; Şirketimiz ALTINBAŞ PERAKENDE MAĞAZACILIK HİZ. A.Ş. olarak, ALTINBAŞ markasının tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, bu faaliyetler kapsamında ALTINBAŞ markasına ait ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, iletişim, reklam, pazarlama, satış, anket, kampanya içerikli; doğum günü, milli ve dini bayram, yeni yıl vb. özel gün kutlama içerikli, ticari elektronik ileti gönderilmesi faaliyetleri ALTINBAŞ markasının geliştirilmesi amacıyla Şirketimizin grup/topluluk şirketlerinden ALTINBAŞ KUYUMCULUK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A. Ş. ile birlikte yürütülmektedir. Dolayısıyla, açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ALTINBAŞ markası altında ticari elektronik ileti gönderilmesi ve ALTINBAŞ markasının sizlere sunduğu fırsatlardan, ALTINBAŞ’ın ürün ve hizmetlerinden haberdar olabilmeniz kapsamında ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet) , iletişim (telefon numarası ve e-posta), müşteri işlem, pazarlama veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz grup şirketimiz ALTINBAŞ KUYUMCULUK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A. Ş.’ye aktarılabilecek ve grup şirketimiz tarafından sizlere ticari elektronik ileti gönderilebilecektir. Kişisel verileriniz, ticari iletişim izni geçerli olduğu sürece ve izin geri alındıktan sonra mevzuatta öngörülen ve makul sürelerle saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

ALTINBAŞ, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sizlere sunduğu hizmetler ve bu aydınlatma metninde ifade edilen veri işleme amaçları ve hukuki sebepler kapsamında kişisel verilerinizi Şirketimize ait iletişim kanalları ve tarafınızca açıklanmış diğer 3. Kanallar vasıtasıyla toplamakta ve işlemektedir.

Taleplerinizin karşılanması ve hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi amacıyla aşağıda yazılı olan kanallar vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanabilir ve işlenebilir:

 • İnternet sitemizde yer alan canlı yardım, Whatsapp iletişim kanalı, internet sitemizde yer alan iletişim formları ve iletişim kanalları vasıtasıyla
 • Şirketimize ait kurumsal e-posta iletişim kanalları vasıtasıyla
 • Çağrı merkezimiz aracılığıyla sözlü görüşmeler vasıtasıyla
 • Mağazalarımızda yapmış olduğunuz alışveriş ve diğer işlemler kapsamında bilgilerinizi ALTINBAŞ’a iletmeniz vasıtasıyla
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi ve ALTINBAŞ’tan haberdar olmak için SMS kanalı vasıtasıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz SMS’ler aracılığıyla
 • Şirketimiz hakkında talep ve şikayetlerinizi açıklamış olduğunuz kamuya açık internet siteleri (sikayetvar.com vb.) vasıtasıyla
 • Kişisel verilerinizin kaydedildiği ve saklandığı elektronik depolama alanları, yazılım ve programlar, muhasebe programları vasıtasıyla
 • İnternet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları, sosyal medya hesapları, müşteri görüşmeleri, resmi yazışmalar, SMS kanalları, grup, şirketleri, iş ortağı firmalar üzerinden sözlü, yazılı ve elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanan kişisel veriler.

Tarafınıza sunulan bu aydınlatma metni, taleplerinizin karşılanması amacıyla Şirketimizin iletişim kanallarıyla toplanan kişisel verileriniz için hazırlanmıştır. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulması, satış işlemlerinin yürütülmesi, internet sitesi üyelik süreçleri, finans ve muhasebe süreçlerinde ayrıca tarafınıza aydınlatma metni sunulacaktır. Bununla birlikte; internet sitemizi ziyaretiniz ile işlenen çerez bilgileri için çerez aydınlatma metnimiz tarafınıza sunulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel verileri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri başta olmak üzere mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla kolluk kuvvetlerine, Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve bilgi talep eden yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve reklam, pazarlama faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında tarafınızdan alınan izinlerin, telefon numarası veya e-posta adresi ve ticari elektronik ileti bilgilerinin İleti Yönetim Sistemi’ne kaydı gerekmektedir. Bu sebeple kişisel verileriniz kayıt işlemlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza aktarabiliriz. İYS ile ilgili detaylı bilgi almak için https://iys.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
 2. KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz; tarafı olduğunuz sözleşmenin kurulması ve sözleşme gereği hizmetlerimizin tarafınıza tahsisi, internet sitesi ve diğer online iletişim kanallarının kullanımı amaçlarıyla ALTINBAŞ’ın hizmet sağlayıcıları olan pazarlama, bilgi teknolojileri tedarikçilerine, iş ortaklarına; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 3. KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılarak kişisel verileriniz; yasal bildirimlerin yapılabilmesi amacıyla mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına, mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ile mali müşavirlik / muhasebe firmalarına, bağımsız denetçilere, danışmanlara aktarılabilecektir.
 4. KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayanılarak kişisel verileriniz; olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.
 5. KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz; ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, muhasebe programı ve arşiv hizmetlerinden yararlanılması, müşteri kayıtlarının oluşturulması ve saklanması, iş sürekliliğinin sağlanması, iletişim süreçlerinde gerekli yazılım ve platformların kullanımı, internet sitesi faaliyetlerinin yürütülmesi, tarafınıza hizmetlerimizin sunulabilmesi amaçlarıyla ilgili yazılım ve online platformları Şirketimize sunan tedarikçilere; çağrı merkezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve tarafınıza hizmetlerimizin sunulabilmesi amaçlarıyla çağrı merkezi hizmeti sağlayan tedarikçilerimize; elektronik depolama, alt yapı sunucu hizmetlerinin alınması, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan yurt içi tedarikçilere ve/veya arşiv firmalarına aktarılabilecektir. Bununla birlikte kişisel verileriniz; satış, tedarik ve muhasebe iş ve işlemleri kapsamında destek alınması, faaliyetlerin birlikte yürütülmesi, ortak altyapı ve programların kullanılması, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi paylaşımı ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Şirketimizin grup/topluluk şirketlerine ve iştiraklerine aktarılabilecektir.
 6. KVK Kanunu’nun 8/1 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak;
 • Kişisel verileriniz; ticari elektronik iletim gönderimi faaliyetleri kapsamında yapılan açıklamalar dahilinde pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel avantajlı tekliflerin sunulabilmesi, sizleri daha iyi tanıyarak memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,  müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği alınması, satış ve pazarlama alanında sms, mailing faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda veri saklama ve depolama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Şirketimizin hizmet tedarik ettiği tedarikçilere ve Şirketimizin grup/topluluk şirketleri ve iştiraklerine, aktarılabilecektir.
 • Daha önce belirtmiş olduğumuz üzere, Şirketimiz tarafınızdan özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi için talepte bulunmamaktadır. Ancak talebiniz özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesini gerektirmesi halinde özel nitelikli kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin karşılanması ve takibi, müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla ALTINBAŞ’ın yurtiçinde bulunan hizmet aldığı tedarikçilerine, pazarlama, bilgi teknolojileri tedarikçilerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara; ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, muhasebe programı ve arşiv hizmetlerinden yararlanılması, müşteri kayıtlarının oluşturulması ve saklanması, iş sürekliliğinin sağlanması, tarafınıza hizmetlerimizin sunulabilmesi amaçlarıyla muhasebe programı, ilgili yazılım ve online platformları Şirketimize sunan tedarikçilere; çağrı merkezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve tarafınıza hizmetlerimizin sunulabilmesi amaçlarıyla çağrı merkezi hizmeti sağlayan tedarikçilerimize; elektronik depolama, alt yapı sunucu hizmetlerinin alınması, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan yurt içi tedarikçilere ve/veya arşiv firmalarına aktarılabilecektir.
 1. KVK Kanunu’nun 9/1 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; Şirketimizle kurumsal Whatsapp hattımız üzerinden veya yurtdışı merkezli sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile iletişim kurmanız halinde Whatsapp platformunun veya ilgili sosyal medya platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması ve bu uygulamaların yurtdışı merkezli bir uygulama olması sebebiyle yurt dışına aktarılmış olacaktır. Müşterilerimizin kişisel verilerini Whatsapp veya yurtdışı merkezli sosyal medya hesaplarını kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememesi halinde, Şirketimize ait diğer iletişim kanallarını kullanabileceğini belirtmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak ALTINBAŞ’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle ALTINBAŞ’ e iletmeniz durumunda ALTINBAŞ, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ALTINBAŞ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İletişim Bilgilerimiz:

ALTINBAŞ PERAKENDE MAĞAZACILIK HİZ. A.Ş.

Adres: Molla Fenari Mah. Nuruosmaniye Cad. 49 Fatih/ İSTANBUL

Telefon: 0 (212) 455 29 00

E-posta: info@altinbas.com

KEP Adresi: altinbasperakende@hs01.kep.tr