ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE

ÜYEMİZ İSENİZ
ÜYE DEĞİLSENİZ

Hızlıca üye olabilir ve size özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

HEMEN ÜYE OL ! VEYA
Facebook SignIn
Google SignIn

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu Aydınlatma Metni’nde; işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve veri sorumlusu sıfatına sahip ALTINBAŞ PERAKENDE MAĞAZACILIK HİZ. A.Ş. (Bundan sonra kısaca “ALTINBAŞ” veya “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) ile nasıl iletişim kurabileceğiniz hakkında bilgiler sunulmaktadır. Aydınlatma Metni, ALTINBAŞ’ın müşterilerinin kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Bununla birlikte; Şirketimiz ALTINBAŞ PERAKENDE MAĞAZACILIK HİZ. A.Ş. olarak, ALTINBAŞ markasının tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, bu faaliyetler kapsamında ALTINBAŞ markasına ticari elektronik ileti gönderilmesi faaliyetleri ALTINBAŞ markasının geliştirilmesi amacıyla Şirketimizin grup/topluluk şirketlerinden ALTINBAŞ KUYUMCULUK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. ile birlikte yürütülmektedir. Bu sebeple; bahse konu ortak veri işleme faaliyeti kapsamında Şirketimizin grup/topluluk şirketlerinden ALTINBAŞ KUYUMCULUK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.’ye ait gerekli açıklamalar da bu aydınlatma metnimizde mevcuttur.

ALTINBAŞ, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek, muhafazasını sağlamak ve mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, öncelikle KVK Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ALTINBAŞ tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte KVK Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca aşağıda yazılı olan ilkeler doğrultusunda işlenir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 

VERİSİ İŞLENEN VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

 • Online olarak ALTINBAŞ’a ait internet sitemizde üyelik işlemleri gerçekleştirerek Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmak, bu ürün ve hizmetleri satın almak isteyen müşterilerinin;
 • Online olarak ALTINBAŞ’a ait internet sitemize üye olmadan Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmak, bu ürün ve hizmetleri satın almak isteyen müşterilerinin;
 • Şirketimizin marka ve unvanlarını taşıyan mağazalardan fiziki olarak alışveriş yapan ve satış ilişkisi kurulan müşterilerinin aşağıda amaçları ve hukuki sebepleri açıklanan kişisel verileri işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Kişisel Verinin İçeriği

Kimlik

Ad-soy ad, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, imza bilgisi,

İletişim

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi.

Finans

Kredi Kartı Bilgileri, Ödeme Bilgileri Banka Hesap Numarası, Dekont Bilgileri, Borç / Alacak Bilgileri, Cari Hesap Bilgileri

Hukuki İşlem

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Ve İcra Dosyalarındaki Bilgiler, Yasal Bilgi Talebi Bilgileri

Bilgi İşlem

IP Bilgileriniz, İlgili Online Platform Erişim Kayıtları, Online Platform Üyelik Bilgileri, Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Online Platform Giriş Yapma Yöntemi Bilgileri

Müşteri İşlem

Talep Bilgisi, Şikâyet Bilgisi, Teklif Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Sipariş Numarası, Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Talep Edilen veya Satın Alınan Ürün Bilgileri, İlgili Online Platform Kullanım Bilgileri, Görüşler ve Yorumlar, Teslimat ve Kargo Bilgileri, Fatura Bilgileri, Müşteri Numarası/Kodu, Ticari Elektronik İleti Onay Bilgileri, Talebinize Konu Olan Kişisel Verileriniz

Pazarlama

Kişinin Alışkanlıkları, Beğeniler, Hedefleme Bilgileri, Müşteri Memnuniyet Bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Talebinize Konu Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Görsel ve İşitsel Verileri

Çağrı Merkezi Görüşme Kaydı Bilgileri, Ses Kaydı

Diğer

Yüzük Ölçüsü Bilgileri, Evlilik Tarihi / Yıl Dönümü vb. özel günlere Ait Tarih ve Bilgiler

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI ve HUKUKİ SEBEBİ

 1. Kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem kategorisinde yer alan kişisel veriler; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5/2-c maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; 5/2-ç maddesinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; 5/2-f maddesinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıda yazılı olan amaçlar kapsamında işlenmektedir:
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin satışlarının gerçekleştirilmesi, siparişlerin alınması ve satış sözleşmesinin kurulması veya mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Müşteri kayıtlarının oluşturulması ve iş sürekliliğinin sağlanması
 • Ürün ve hizmetlerin satışı sonrası tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ödemelerin yapılması, cari işlemlerin takibi ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, fatura işlemlerinin yürütülmesi, gerekli hallerde ödeme iadelerinin veya ürün değişimlerinin yapılması
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizin bilgilendirilmesi, taleplere istinaden tekliflerin iletilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Şirketimizin ürünlerinin bakımlarının gerçekleştirilmesi, kalite kontrollerinin yapılması
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal yükümlülükler ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara ve sistemlere bildirimlerin yapılması, yasal yükümlülükler kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin saklanması, yasal denetimlerde gerekli bilgi ve belgelerin ilgili kurumlar ile paylaşılması
 • Ürün teslimat, kargolama, iade ve garanti süreçlerinin yürütülmesi
 • Teslimat süreçleri ve fatura işlemlerinde müşterilerimizden fiziki olarak teslimat beyanlarının alınması
 • Talep ve şikayetlerin takibi ve karşılanması, müşteri memnuniyetine yönelik hizmet kalitesinin arttırılması
 1. Kimlik (T.C. Kimlik Numarası ve imza bilgisi hariç), iletişim, bilgi işlem kategorisinde yer alan kişisel veriler (Bu kapsamda internet sitesi üyeliği gerçekleştiren müşterilerimize ait kişisel veriler işlenmektedir.) ; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5/2-c maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; 5/2-ç maddesinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; 5/2-f maddesinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıda yazılı olan amaçlar kapsamında işlenmektedir:
 • İnternet sitesi üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, üyelik sözleşmesinin kurulması
 • İnternet sitesi profilinin oluşturulması ve kapatılması süreçlerinin yönetilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketimiz iş süreçlerinin yürütülmesi

 

 1. Diğer veri kategorisinde yer alan yüzük ölçüsü bilgileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5/2-c maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak satın almak istediğiniz yüzüğün tarafınıza uygun ve özel olarak hazırlanması, satış sözleşmesi kapsamında hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. Bununla birlikte; diğer veri kategorisinde yer alan evlilik tarihi / yıl dönümü vb. özel günlere ait tarih ve bilgiler ancak tarafınızın açıkça talebi olması ve bu bilgileri bizlere açıklamanız halinde ilgili tarihin satın aldığınız ürün üzerine size özel olarak yazılması veya işlenmesi amaçlarıyla; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5/2-c maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir.
 2. Kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem, hukuki işlem, görsel ve işitsel kayıt ve diğer veri kategorisinde yer alan kişisel veriler; taleplerinizin karşılanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVK Kanunu m. 5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ve KVK Kanunu m. 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işleyebiliriz. Bu görüşmeler sırasında Şirketimizin ve tarafınızın hukuki güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve kalite standartlarının sağlanması, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması amaçları kapsamında sesli görüşme kayıtlarınız KVK Kanunu m. 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak kayıt altına alınacaktır.
 3. Kimlik, iletişim, finans, hukuki işlem, bilgi işlem, müşteri işlem, görsel ve işitsel kayıt kategorisinde yer alan kişisel veriler; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak tarafların sözleşmeden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirip getirmediğinin tespiti, olası uyuşmazlıklarda yasal hakların kullanılması ve delil mahiyetindeki bilgilerin saklanması, tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir.
 4. Özel nitelikli kişisel verileriniz; talebinizin özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesini zorunlu kılması halinde Şirketimizin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve talebinizin karşılanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 6/2 maddesinde yer alanaçık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir. Şirketimiz; olağan süreçleri içerisinde tarafınızdan özel nitelikli kişisel veri talep etmemektedir.
 5. Kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet) , iletişim (telefon numarası ve e-posta) müşteri işlem, pazarlama, diğer veri kategorisinde yer alan evlilik tarihi / yıl dönümü vb. özel günlere ait tarih ve bilgiler kapsamındaki kişisel veriler KVK Kanunu’nun 5/1. maddesinde düzenlenenaçık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak; potansiyel müşteri portföyü oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan sizleri haberdar etmek, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerinize ve beğenilerinize en uygun teklifleri sizlere sunmak, müşteri memnuniyeti ölçümü kapsamında anket çalışmalarının yapılması, kampanyalar hakkında tarafınıza bilgi verilmesi; Şirketimizin ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım, reklam, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kapsamında iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, özel günlerde kutlama ve tebriklerin iletilmesi, anket çalışmalarının yapılması kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi (SMS, E-posta, arama vb. ) amaçlarıyla işlenecektir.

Bununla birlikte; Şirketimiz ALTINBAŞ PERAKENDE MAĞAZACILIK HİZ. A.Ş. olarak, ALTINBAŞ markasının tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, bu faaliyetler kapsamında ALTINBAŞ markasına ait ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, iletişim, reklam, pazarlama, satış, anket, kampanya içerikli; doğum günü, milli ve dini bayram, yeni yıl vb. özel gün kutlama içerikli, ticari elektronik ileti gönderilmesi faaliyetleri ALTINBAŞ markasının geliştirilmesi amacıyla Şirketimizin grup/topluluk şirketlerinden ALTINBAŞ KUYUMCULUK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A. Ş. ile birlikte yürütülmektedir. Dolayısıyla, açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ALTINBAŞ markası altında ticari elektronik ileti gönderilmesi ve ALTINBAŞ markasının sizlere sunduğu fırsatlardan, ALTINBAŞ’ın ürün ve hizmetlerinden haberdar olabilmeniz kapsamında ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet) , iletişim (telefon numarası ve e-posta), müşteri işlem, pazarlama, diğer veri kategorisinde yer alan evlilik tarihi / yıl dönümü vb. özel günlere ait tarih ve bilgiler kapsamındaki kişisel verileriniz grup şirketimiz ALTINBAŞ KUYUMCULUK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.’ye aktarılabilecek ve grup şirketimiz tarafından sizlere ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.  Kişisel verileriniz, ticari iletişim izni geçerli olduğu sürece ve izin geri alındıktan sonra mevzuatta öngörülen ve makul sürelerle saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

ALTINBAŞ, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sizlere sunduğu hizmetler ve bu aydınlatma metninde ifade edilen veri işleme amaçları ve hukuki sebepler kapsamında kişisel verilerinizi Şirketimize ait iletişim kanalları ve tarafınızca açıklanmış diğer 3. Kanallar vasıtasıyla toplamakta ve işlemektedir.

Taleplerinizin karşılanması ve hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi amacıyla aşağıda yazılı olan kanallar vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanabilir ve işlenebilir:

 • İnternet sitemize üye olmanız ile üyelik formları ve üye profilinde yer alan formlar ve satış işlemleri için gerekli formlar vasıtasıyla
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitemize üye olmamanız halinde üye olmadan alışveriş yapmanız esnasında bilgilerinizi girdiğiniz formlar vasıtasıyla
 • Mağazalarımızda yapmış olduğunuz alışveriş ve diğer işlemler kapsamında bilgilerinizi ALTINBAŞ’a iletmeniz vasıtasıyla
 • İnternet sitemizde yer alan canlı yardım, Whatsapp iletişim kanalı, internet sitemizde yer alan iletişim formları ve iletişim kanalları vasıtasıyla, Şirketimize ait kurumsal e-posta iletişim kanalları vasıtasıyla, çağrı merkezimiz aracılığıyla sözlü görüşmeler vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesi ve ALTIBAŞ’tan haberdar olmak için SMS kanalı vasıtasıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz SMS’ler aracılığıyla, Şirketimiz hakkında talep ve şikayetlerinizi açıklamış olduğunuz kamuya açık internet siteleri (sikayetvar.com vb.) vasıtasıyla, resmi yazışmalar, kişisel verilerinizin kaydedildiği ve saklandığı elektronik depolama alanları, yazılım ve programlar, muhasebe programları vasıtasıyla, sosyal medya hesapları, müşteri görüşmeleri, SMS kanalları, grup şirketi iş ortağı firmalar üzerinden sözlü, yazılı ve elektronik ortamlar, fatura, dekont, yazılı dokümanlar vasıtasıyla toplanan kişisel veriler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel verileri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KVK Kanunu’nun 5/2 (a) maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak; kişisel verileriniz, Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi, yasal beyanname, fatura düzenlenmesi ve satışı yapılan ürünler hakkında yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi, başta Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere ve bilgi talep eden diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve reklam, pazarlama faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında tarafınızdan alınan izinlerin, telefon numarası veya e-posta adresi ve ticari elektronik ileti bilgilerinin İleti Yönetim Sistemi’ne kaydı gerekmektedir. Bu sebeple kişisel verilerinizi, kayıt işlemlerinin yürütülmesi amacıyla İleti Yönetim Sistemi’ne ve kayıt işlemleri için hizmet alınan tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza aktarabiliriz. İYS ile ilgili detaylı bilgi almak için https://iys.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
 2. KVK Kanunu’nun 5/2 (c) maddesinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki sebebine dayanılarak; kişisel verileriniz, gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalara ve yetkili ödeme kuruluşlarına; satın aldığınız ürünlerin tarafınıza ulaştırılması amacıyla kargo firmalarına; ürünlerin garanti ve değişim süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin karşılanması, satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Şirketimizin markasını kullanan, iş ortağımız ve bayilerimiz olan mağazalara taleplerinizin karşılanmasıyla sınırlı olacak şekilde aktarılabilecektir.
 3. KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin “hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz; ; yasal bildirimlerin yapılabilmesi amacıyla mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına, mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ile mali müşavirlik / muhasebe firmalarına, bağımsız denetçilere, danışmanlara aktarılabilecektir.
 4. KVK Kanunu’nun 5/2 (e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verileriniz, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara aktarılabilecektir.
 5. KVK Kanunu’nun 5/2 (f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanılarak; kişisel verileriniz, ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, muhasebe programı ve arşiv hizmetlerinden yararlanılması, müşteri kayıtlarının oluşturulması ve saklanması, iş sürekliliğinin sağlanması, iletişim süreçlerinde gerekli yazılım ve platformların kullanımı, internet sitesi faaliyetlerinin yürütülmesi, tarafınıza hizmetlerimizin sunulabilmesi amaçlarıyla muhasebe programı, ilgili yazılım ve online platformları Şirketimize sunan tedarikçilere; çağrı merkezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve tarafınıza hizmetlerimizin sunulabilmesi amaçlarıyla çağrı merkezi hizmeti sağlayan tedarikçilerimize; elektronik depolama, alt yapı sunucu hizmetlerinin alınması, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan yurt içi tedarikçilere ve/veya arşiv firmalarına aktarılabilecektir. Bununla birlikte kişisel verileriniz; satış, tedarik ve muhasebe iş ve işlemleri kapsamında destek alınması, faaliyetlerin birlikte yürütülmesi, ortak altyapı ve programların kullanılması, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi paylaşımı ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Şirketimizin grup/topluluk şirketlerine ve iştiraklerine aktarılabilecektir.
 6. KVK Kanunu’nun 8/1 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak;
 • Kişisel verileriniz; ticari elektronik iletim gönderimi faaliyetleri kapsamında yapılan açıklamalar dahilinde pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel avantajlı tekliflerin sunulabilmesi, sizleri daha iyi tanıyarak memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği alınması, satış ve pazarlama alanında sms, mailing faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda veri saklama ve depolama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Şirketimizin hizmet tedarik ettiği tedarikçilere ve Şirketimizin grup/topluluk şirketleri ve iştiraklerine aktarılabilecektir.
 • Daha önce belirtmiş olduğumuz üzere, Şirketimiz tarafınızdan özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi için talepte bulunmamaktadır. Ancak talebiniz özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesini gerektirmesi halinde özel nitelikli kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin karşılanması ve takibi, müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla ALTINBAŞ’ın yurtiçinde bulunan hizmet aldığı tedarikçilerine, pazarlama, bilgi teknolojileri tedarikçilerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, sözleşmenin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara; ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak, muhasebe programı ve arşiv hizmetlerinden yararlanılması, müşteri kayıtlarının oluşturulması ve saklanması, iş sürekliliğinin sağlanması, tarafınıza hizmetlerimizin sunulabilmesi amaçlarıyla muhasebe programı, ilgili yazılım ve online platformları Şirketimize sunan tedarikçilere; çağrı merkezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve tarafınıza hizmetlerimizin sunulabilmesi amaçlarıyla çağrı merkezi hizmeti sağlayan tedarikçilerimize; elektronik depolama, alt yapı sunucu hizmetlerinin alınması, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan yurt içi tedarikçilere ve/veya arşiv firmalarına aktarılabilecektir.

 

 1. KVK Kanunu’nun 9/1 maddesinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; Şirketimizle kurumsal Whatsapp hattımız üzerinden veya yurtdışı merkezli sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile iletişim kurmanız halinde Whatsapp platformunun veya ilgili sosyal medya platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması ve bu uygulamaların yurtdışı merkezli bir uygulama olması sebebiyle yurt dışına aktarılmış olacaktır. Müşterilerimizin kişisel verilerini Whatsapp veya yurtdışı merkezli sosyal medya hesaplarını kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememesi halinde, Şirketimize ait diğer iletişim kanallarını kullanabileceğini belirtmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak basılı halde imzalı bir nüshasını adresimize gönderebilir, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

İletişim Bilgilerimiz:

ALTINBAŞ PERAKENDE MAĞAZACILIK HİZ. A.Ş.

Adres: Molla Fenari Mah. Nuruosmaniye Cad. 49 Fatih/ İSTANBUL

Telefon: 0 (212) 455 29 00

E-posta: info@altinbas.com

KEP Adresi: altinbasperakende@hs01.kep.tr