ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE

ÜYEMİZ İSENİZ
ÜYE DEĞİLSENİZ

Hızlıca üye olabilir ve size özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

HEMEN ÜYE OL ! VEYA
Facebook SignIn
Google SignIn

ALTINBAŞ PERAKENDE MAĞAZACILIK HİZ. A.Ş.

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

1.AMAÇ ve KAPSAM

İşbu Çerez Aydınlatma Metni ALTINBAŞ PERAKENDE MAĞAZACILIK HİZ. A.Ş. (bundan sonra ALTINBAŞ veya “Şirket”) internet sitesinde ziyaretçilere ilişkin çerez verilerinin genel tanımlamaları, türlerinin belirtilmesi, çerez verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kurul’un yayınlamış olduğu “ÇEREZ UYGULAMALARI HAKKINDA REHBER” içeriğinde yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurularak işlenmesi ve yönetilmesine ilişkin usul ve esasların ortaya konmasını amaçlar.

İşbu aydınlatma metni, çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesini kapsamakta olup, kişisel veri işlenmesinde kullanılmayan çerezler kapsam dışında kalmaktadır. Şirket bünyesinde bulunan masaüstü ve mobil web siteleri veya web uygulamaları açısından geçerli olacaktır.

Bu aydınlatma metninde gerektiğinde güncellemeler yapabiliriz, bu nedenle web ve mobil hizmetlerimizi kullandığınız tarihte güncel aydınlatma metnine eriştiğinizden emin olunuz.

2.ÇEREZ TANIMI

Çerez, internet sitesi operatörleri tarafından kullanıcı cihazına yerleştirilen bir tür metin dosyası olup HTTP(S)3 (Hiper Metin Transferi Protokolü) talebinin bir parçası olarak aktarılan; bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır.

3.ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler sürelerine, kullanım amaçlarına ve taraflarına göre türlere ayrılmıştır. Çerez türleri ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

3.1.Sürelerine Göre Çerezler

 • Oturum Çerezleri

Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum çerezleri de silinmektedir.

 • Kalıcı Çerezler

İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir. Bu nedenle, kalıcı çerezler bazen izleme çerezleri olarak da adlandırılırlar. Örneğin reklam verenler bir kullanıcının internet tarama alışkanlıklarıyla (web browsing habits) ilgili bilgilerini uzun bir süre boyunca kaydederek kullanabilirler. Ayrıca, kullanıcıların internet sitelerindeki hesaplarına giriş yaparken her seferinde giriş bilgilerini tekrar girmemelerini sağlamak üzere de kullanılabilirler.

3.2.Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler

 • Kesinlikle Gerekli Çerezler (Zorunlu Çerezler)

Bu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

İşbu aydınlatma metninin 5’inci maddesinde ele alınan Kriter A ve B kapsamındaki amaçlarla kullanılan çerezler kesinlikle gerekli çerezlere örnek olarak sunulabilir. Genel olarak açık rıza dışındaki işleme şartlarına gidilen çerezler türleri olarak değerlendirilebilirler. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacak olup bu çerezler pazarlama amacıyla kullanılmamalıdırlar.

 • İşlevsel Çerezler

İnternet sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır. İlgili kişinin bir bilgi toplum hizmetini açıkça talep ettiğinin aşikâr olmadığı durumlarda açık rızaya dayanılması gerekecektir.

 • Performans- Analitik Çerezler

İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.

 • Reklam/Pazarlama Çerezleri

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi hedeflenmektedirler. İnternet ortamında birçok reklam türü bulunmasına karşın en çok tercih edilen reklam türünün çevrim içi davranışsal reklamcılık olmasının temel nedeni kişilerin eğilimlerine, tercihlerine göre reklam yapılabilmesi ve reklam veren açısından zaman ve maddi kaynakların daha verimli kullanılabilmesidir. Çevrim içi davranışsal reklamcılık uygulamaları; kişilerin internetteki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilerek profillenmesi, profilleme yapılan kişinin uygun reklamlarla eşleştirilerek söz konusu reklamların ilgili kişiye gösterilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

3.3.Taraflarına Göre Çerezler

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sayfasının ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. 

Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sayfası yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir.

Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden (ya da etki alanından) farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilmektedir.

4.Çerezler Bakımından Kişisel Veri İşleme Şartları

Şirket, “açık rızanın bulunması” ya da “veri sorumlusunun çerezler yoluyla kişisel veri işleme faaliyeti özelinde yapacağı değerlendirme” neticesinde, Kanun’un 5’inci ve/veya 6’ncı maddelerinde sayılan diğer veri işleme şartlarını da göz önünde bulundurur.

5’inci ve/veya 6’ncı maddelerdeki işleme şartlarının uygulanması kapsamında, kişisel veri işlemenin Kanun’da bulunan açık rıza dışındaki şartlardan birine dayanması hâlinde bu durumda ilgili kişiden açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. Şirket öncelikli olarak kişisel veri işleme faaliyetinin amacının açık rıza dışındaki diğer işleme şartlarından birine dayanıp dayanmadığını değerlendirir, eğer bu amaç Kanun’da yer alan açık rıza dışındaki diğer şartlardan hiçbirini karşılamıyorsa, bu durumda veri işleme faaliyeti ilgili kişinin açık rızasına dayanır.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesinde yer alan çerez tercihlerine göre tercihlerinizi kaydetmenizi ya da tarayıcınızdan çerez tercihlerinizi değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

Zorunlu çerezler için ise KVK Kanunu’nun 5/2 maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

4.1.Açık Rıza Şartına Dayalı Çerez Kullanımı

Yukarıda açıklanan zorunlu çerezler kapsamına girmeyen örnek çerez kullanım senaryolarına bakıldığında:

 • Sosyal Eklenti Takip Çerezleri

Birçok sosyal ağ, üyeleri tarafından “açıkça talep edildiği” kabul edilebilecek bazı hizmetleri sağlamak için, internet sitesi sahiplerinin internet sitelerine entegre edebilecekleri sosyal eklenti modülleri sunmaktadır. Ancak bu modüller davranışsal reklamcılık, analitik veya pazar araştırması gibi ilave amaçlarla, üye olan/olmayan kişileri üçüncü taraf çerezler yardımıyla izlemek için kullanılabilmektedir. Bu tür amaçlar doğrultusunda, bu çerezlerin kullanıcı tarafından açıkça talep edilen bir işlevselliği sağlamak için “kesinlikle gerekli” olduğu kabul edilemeyeceğinden, bu tür takip çerezleri zorunlu çerez kapsamına girmemektedirler. Açık rıza olmaksızın sosyal ağların, kendi ağlarına üye olmayanlar hakkında sosyal eklentiler aracılığıyla veri toplaması için herhangi bir yasal dayanağın bulunması olası değildir.  Varsayılan olarak sosyal eklentiler, üye olmayanlara gösterilen sayfalara üçüncü taraf çerez yerleştirmemektedir.

 • Çevrim İçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri

Davranışsal reklamcılık için kullanılan çerezler açık rıza gerektirmektedir. Bu durumda açık rıza gerekliliği; doğal olarak gösterim sıklığı, finansal kayıt tutma, reklam ortaklığı, tıklama sahtekârlığını algılama, araştırma ve pazar analizi, ürün geliştirme ve hata ayıklama amacıyla kullanılan çerezler de dâhil olmak üzere reklamcılık amacıyla kullanılan ilgili çerezleri kapsar; zira bu amaçlardan hiçbirinin, zorunlu çerezlerin gerektirdiği şekilde, kullanıcı tarafından açıkça talep edilen bilgi toplumu hizmetleri kapsamında bir hizmet ya da işlevsellikle ilgili olmadığı açıktır.

4.2.Açık Rıza Dışındaki İşleme Şartları Dahilinde Çerez Kullanımı

Şirket, kullanım senaryoları kapsamında açık rıza dışındaki diğer kişisel veri işleme şartlarına dayanabilecek örnek çerezlerin kullanım amaçlarını aşağıdaki gibi açıklamaktadır.

 • Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri (Kriter A)

Yük dengelemesi, tek bir makine yerine bir makine havuzu üzerinden web sunucusu taleplerinin dağıtılması işlemlerine izin veren bir tekniktir. Buna göre kullanıcılardan gelen web talepleri bir yük dengeleme ağ geçidine yönlendirilerek talep, havuzdaki müsait durumda bulunan iç sunuculara iletilmektedir. Bu durumda, söz konusu yeniden yönlendirme oturum boyunca kalıcı olmaya ihtiyaç duyar, spesifik bir kullanıcıdan gelen tüm talepler, işlemin tutarlılığını sağlamak üzere her zaman havuzdaki aynı sunucuya yönlendirilir. Bunlar oturum çerezleri olup bu çerezde tutulan bilginin tek amacı haberleşme uç noktalarını (havuzlardaki sunuculardan birini) tespit etmektir. Çerez, ağ üzerinden haberleşmenin gerçekleştirilmesi için gerekli olup Kriter A kapsamında açık rıza gerektirmemektedir

 

 • İnternet Sitesinin Güvenliği için Kullanılan Çerezler (Kriter B)

İnternet sitesinin güvenlik zafiyeti nedeniyle hizmet verememesi, hizmet dışı bırakılması, kullanıcının talep ettiği hizmete erişememesine neden olacağından, internet sitesinin güvenliği için kullanılan çerezlerin de kullanıcının talep ettiği hizmet için kesinlikle gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Örneğin bir web uygulaması güvenlik duvarı tarafından kullanıcının tanımlanarak oturum başına kullanıcı talep sayısının sınırlanması amacıyla kullanılan bir çerezin, sitenin güvenliği ve kullanıcının hizmete erişilebilirliğinin sağlanması ve dolayısıyla da Kriter B kapsamında kullanıcı tarafından talep edilen bir hizmet için kesinlikle gerekli olduğu değerlendirilebilecektir. Bu amaca hizmet eden çerez kullanımı için Şirket, açık rıza dışındaki diğer işleme şartları dâhilinde örneğin “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına gidilebilecektir.

5.HANGİ ÇEREZLERİ KULLANIYORUZ

Aşağıda web sitemizde kullanılan çerezlerin türleri ve bu çerezlerin nasıl kullanıldığına ilişkin detaylı bilgi yer almaktadır.   [o1] [o2]

Zorunlu Çerezler

İnternet sitemizin doğru bir şekilde çalışması ve sizlere talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Bu çerezler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılarak işlenmektedir.

Çerez Adı

Kullanılan Site

Amacı

 

Türü

Saklama Süresi

IHSCOMTR

 

altinbas.com

 

İnternet sitemizin doğru bir şekilde çalışması
 

1.Taraf

Oturum Sürecinde

PHPSESSID

 

altinbas.com

İnternet sitemizin doğru bir şekilde çalışması

1.Taraf

Oturum Sürecinde

visitedtr

 

altinbas.com

İnternet sitemizin doğru bir şekilde çalışması

1.Taraf

1 Ay

JSESSIONID

altinbas.com

İnternet sitemizin doğru bir şekilde çalışması

3. Taraf

Oturum Süresince

 

Reklam / Hedefleme Çerezleri

Açık rıza vermeniz halinde reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, reklam/hedefleme çerezlerinin kullanılmasına ve işlenmesine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır.

Çerez Adı

Kullanılan Site

Amacı

 

Türü

Saklama Süresi

CMID

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 yıl

CMPRO

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

3 Ay

CMPS

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

3 Ay

IDE

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

24 Ay

KRTBCOOKIE_97

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3. Taraf

1 Ay

PugT

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 Ay

__rtbh.lid

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 Yıl

__rtbh.lid

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 Yıl

__rtbh.uid

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 Yıl

__rtbh.uid

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 Yıl

_fbp

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

90 Gün

_gcl_au

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

Sürekli

_kuid_

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3. Taraf

6 Ay

am_tokens

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

14 Gün

am_tokens_eu-v1

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

14 Gün

ayl_visitor

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 Ay

criteo

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

14 Gün

data-c

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 Ay

data-c-ts

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 Ay

demdex

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

6 Ay

dpm

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

6 Ay

ts

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 Yıl

u

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 Yıl

uid

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 Yıl

visitor-id

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 Yıl

test_cookie

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

15 Dakika

uuid2

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

3 Ay

anj

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

3 Ay

mv_tokens

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

14 Gün

mv_tokens_eu-v1

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

14 Gün

cto_bundle

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

1 Yıl 1 Ay

optout

altinbas.com

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilmesi

3.Taraf

Oturum Süresince

Fonksiyonel Çerezler

Açık rıza vermeniz halinde internet sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Ayrıca, fonksiyonel çerezlerinin kullanılmasına ve işlenmesine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır.

Jetlink-Visitor-Email adlı çerez e-posta adresinizin; Jetlink-Visitor-Name adlı çerez adınızın; Jetlink-Visitor-Phone adlı çerez telefon numaranızın; Jetlink-Visitor-Surname adlı çerez soyadınızın; rvts_is_member  adlı çerez ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresinizin işlenmesini de sağlayacaktır.

Jetlink-BalloonNotificationUrls

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

3 gün

Jetlink-Visitor-Email

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

1 Ay

Jetlink-Visitor-Name

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

1 Ay

Jetlink-Visitor-Phone

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

1 Ay

Jetlink-Visitor-Surname

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

1 Ay

Jetlink-Visitor-UserChatId

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

1 Ay

Jetlink-Visitor-UserId

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

1 Ay

Jetlink-Visitor-VisitorId

 

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

1 Ay

revotas_web_push

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

1 Yıl

revotas_web_push_user

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

1 Yıl

rvts_is_member

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

Oturum Süresince

rvts_popup_inf

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

10 Gün

rvts_user_browse_time

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

10 Gün

tv_UICR

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

1 Yıl

tvid

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

1 Yıl

JtTkn

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

Oturum Süresince

__RequestVerificationToken

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

Oturum Süresince

_hjAbsoluteSessionInProgress

altinbas.com

İnternet sitesinde işlevselliği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.Taraf

30 Dakika

 

Performans Çerezleri

Açık rıza vermeniz halinde internet sitesinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerez işlenebilecektir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. Ayrıca, performans çerezlerinin kullanılmasına ve işlenmesine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır.

_dc_gtm_UA-39143375-1

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

Oturum Süresinde

_dc_gtm_UA-39143375-3

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

Oturum Süresince

_ga

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

1 Yıl

_ga_855BNH3PVM

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

1 Yıl

_ga_G4WB36PLH8

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

1 Yıl

_gat

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

Oturum Süresince

_gat_segmentify

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

Oturum Süresince

_gid

 

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

1 Gün

 

_sgf_exp

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

1 Ay

_sgf_session_id

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

Oturum Süresince

_sgf_user_id

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

1 Yıl

_hjSessionUser_*

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

1 Yıl

_hjFirstSeen

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

30 Dakika

_hjIncludedInSession

Sample_1057190

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

2 Dakika

_hjSession_*

altinbas.com

Kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmak, sitenin iyileştirilmesi amacıyla işlenir.

3. Taraf

30 Dakika

6.ÇEREZ DUVARLARI

Çerez duvarları bir ziyaretçinin internet sitesinde yer alan tüm çerezlerin kullanılmasına onay vermedikçe internet sitesinin içeriğini görüntülemesini engelleyen uygulamalardır. Şirketimiz hukuka uygun ve açık rızanın hukuki şartlarını engelleyici çerez duvarları kullanımından kaçınmaktadır.

7.TARAFLARIN SORUMLULUĞU

Şirketimiz, internet sayfasına üçüncü taraf çerezleri yerleştirdiği durumlarda hem veri sorumlusu olarak Şirket hem de üçüncü taraf, kullanıcıların çerezler hakkında açık bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak ve rızalarını almakla yükümlüdür.

  8.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Maddesinde yer alan veri aktarım şartlarına uygun olarak       ticari güvenliğin sağlanması, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması için hizmet alınan yurtiçi tedarikçilere aktarılabilecektir.

Bununla birlikte; Şirketimizin birden fazla grup/topluluk şirketi bulunmaktadır. İş faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi, iş süreçleri gereği grup/topluluk şirketlerinden destek ve gerekli durumlarda hizmet alınması, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, elektronik veya fiziksel veri depolama, yedekleme hizmetleri veya sistemlerinin sağlanması süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında kişisel verileriniz grup/topluluk şirketlerimize de aktarılabilecektir.

9.YURT DIŞINA AKTARIM

Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı 6698 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde hükme bağlanmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasına göre ilk aktarım şartı ilgili kişinin açık rızasının alınması hususudur. Şirket, açık rıza şartı dışında, 6698 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin ikinci fıkrası veya 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan işleme şartlarının olması kaydıyla yeterli korumanın bulunması veya yeterli korumanın bulunmaması halinde Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması durumlarında ilgili kişinin kişisel verileri yurt dışına aktarılabilecektir.

Şirketimiz çerezler vasıtasıyla yurtdışına veri aktarımı gerçekleştirmesi halinde açık rızanızı talep etmektedir.

10.TARAYICI AYARLARINDAN ÇEREZ AYARLARI

 İnternet sitemizde yer alan    çerez ayarlarından istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Ancak, zorunlu çerezler internet sitemizin çalışabilmesi için işlenmesi gerekli olan çerezlerdir.

 

BBununla birilikte; sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

 

Google Chrome

:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Google Analytics

:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mozilla Firefox

:

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Safari

:

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

Opera

:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Internet Explorer

:

https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Facebook

:

https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation

 

11.BİLGİLERİMİZ VE İLETİŞİM

Veri sahibi olarak ALTINBAŞ’ya başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak ALTINBAŞ’e iletmeniz durumunda ALTINBAŞ talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ALTINBAŞ Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

ALTINBAŞ PERAKENDE MAĞAZACILIK HİZ. A.Ş.

Adres: Molla Fenari Mah. Nuruosmaniye Cad. 49 Fatih/ İSTANBUL

Telefon: 0 (212) 455 29 00

E-posta: info@altinbas.com

KEP Adresi: altinbasperakende@hs01.kep.tr